Forslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Jørund Rytman, Christian Tybring-Gjedde og Gjermund Hagesæter om årlig beregning av skattefrihetsdagen

Dokument nr. 8:82 (2005-2006), Innst. S. nr. 215 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tybring-Gjedde, Gjermund Hagesæter, Jørund Rytman, Ulf Leirstein Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 07.06.2006 Innst. S. nr. 215 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet vedtatt å avise et forslag fra Fremskrittspartiet om å be Regjeringen sørge for at det blir foretatt en årlig beregning av skattefrihetsdagen som presenteres i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet og i forbindelse med fremleggelsen av Revidert nasjonalbudsjett. Fremskrittspartiet opprettholder sitt forslag, mens Høyre og Venstre foreslår å vedlegge forslaget fra Fremskrittspartiet protokollen, noe som betyr at en ikke ønsker å be Regjeringen iverksette Fremskrittspartiets forslag, uten at forslaget som sådan forkastes.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2006