Forslag fra stortingsrepresentantene Jon Jæger Gåsvatn, Anders Anundsen, Åse M. Schmidt, Per Sandberg og Bård Hoksrud om å sørge for sikker og forsvarlig skolebusstransport

Dokument nr. 8:84 (2005-2006), Innst. S. nr. 16 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Åse Michaelsen, Bård Hoksrud, Jon Jæger Gåsvatn, Per Sandberg Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 19.10.2006 Innst. S. nr. 16 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter for Fremskrittspartiet om å sørge for sikker og forsvarlig skolebusstransport. Forslaget ble deretter vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.10.2006

   Behandlet i Stortinget: 24.10.2006