Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Inge Lønning, Martin Engeset og Bent Høie om en kompetanseplan for å rekruttere flere kvalifiserte arbeidstakere til pleie- og omsorgssektoren

Dokument nr. 8:88 (2005-2006), Innst. S. nr. 36 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Erna Solberg, Inge Lønning, Martin Engeset Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 14.11.2006 Innst. S. nr. 36 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet vedtatt at et forslag fra Høyre om en kompetanseplan for å rekruttere flere kvalifiserte arbeidstakere til pleie- og omsorgssektoren skal vedlegges protokollen. Flertallet går inn for at forslagene skal vurderes i forbindelse med Stortingets forestående behandling av St.meld. nr. 25 (2005-2006) Framtidas omsorgsutfordringer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2006