Samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 20. oktober 2005 om å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk

St.prp. nr. 76 (2005-2006), Innst. S. nr. 73 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 07.12.2006 Innst. S. nr. 73 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget samtykker i ratifikasjon av UNESCOs konvensjon om å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk. Konvensjonen viser til kulturelt mangfold som en absolutt nødvendighet for fred og sikkerhet på lokalt. nasjonalt og internasjonalt plan. En viktig side ved konvensjonen er det rammeverk som legges for internasjonalt samarbeid for å verne sårbare kulturutrykk i utviklingsland. Vedtaket var enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2006