Samtykke til inngåelse av en rammeavtale av 8. juni 2005 mellom Norge og Amerikas Forente Stater om forhåndslagring og forsterkning av Norge

St.prp. nr. 77 (2005-2006), Innst. S. nr. 18 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 25.10.2006 Innst. S. nr. 18 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig sluttet seg til forslag fra Regjeringen om inngåelse av en rammeavtale mellom Norge og USA om militær forhåndslagring og forsterkning av Norge. Den nye avtalen erstatter en avtale fra 1981.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.10.2006

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2006