Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Olemic Thommessen, Ine Marie Eriksen og Kari Lise Holmberg om kartlegging av språkferdigheter på helsestasjonens fireårskontroll

Dokument nr. 8:103 (2005-2006), Innst. S. nr. 69 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Ine M. Eriksen Søreide, Kari Lise Holmberg, Olemic Thommessen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 05.12.2006 Innst. S. nr. 69 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forslag om å be Regjeringen utarbeide en opptrappingsplan frem mot 2009 med sikte på at det på landsbasis innføres språkkartlegging av fireåringer på helsestasjonenes fireårskontroll fikk støtte fra et mindretall bestående av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Flertallet, regjeringspartiene, viste til Regjeringens tiltak og anser at Regjeringen er i ferd med å ivareta intensjonen til forslagsstillerne. Forslaget ble vedlagt protokollen

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2006