Forslag fra stortingsrepresentantene Martin Engeset og Per-Kristian Foss om alternative modeller for vurdering av søkernes funksjonsevne og medisinske forhold i uføresaker

Dokument nr. 8:106 (2005-2006), Innst. S. nr. 138 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Martin Engeset, Per-Kristian Foss Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 06.03.2007 Innst. S. nr. 138 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å vedlegge et representantforslag fra Høyre om alternative modeller for vurdering av søkernes funksjonsevne og medisinske forhold protokollen. Flertallet ved Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet viste til at dette vil bli vurdert i tilknytning til oppfølgingen av Utførepensjonsutvalgets rapport (NOU) som skal overleveres 1. mai 2007, jf. svarbrev til komiteen fra arbeids- og inkluderingsministeren av 9. oktober 2006. Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre fremmet forslag om at Regjeringen fremmer sak for Stortinget om alternative modeller for vurdering av søkernes funksjonsevne og medisinske forhold i uføresaker, herunder bruk av rådgivende leger og legespesialister.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.2007

   Behandlet i Stortinget: 20.03.2007