Forslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn, Åse M. Schmidt og Bård Hoksrud om etablering av en ordning med fritt skolemateriell for elever i videregående skole som bok- og materialkort

Dokument nr. 8:112 (2005-2006), Innst. S. nr. 59 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Åse Michaelsen, Bård Hoksrud, Jon Jæger Gåsvatn Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 30.11.2006 Innst. S. nr. 59 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter for Fremskrittspartiet om etablering av en ordning med fritt skolemateriell for elever i videregående skole, som bok- og materialkort. Forslaget ble deretter vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2006