Seniorpolitikk. Seniorane - ein viktig ressurs i norsk arbeidsliv

St.meld. nr. 6 (2006-2007), Innst. S. nr. 200 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 15.05.2007 Innst. S. nr. 200 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet meldningen om seniorpolitikk. Det vil arbeides aktivt for at eldre skal bli oppfattet som en positiv ressurs for arbeidslivet. Måle er å få flere til å stå lenger i arbeid og dermed øke den den reelle pensjonsalderen. For å nå målene er det viktig både å hindre utstøting og motivere seniorene til å stå lenger i arbeid. Arbeidsgiverne har et hovedansvar for holde på og rekruttere seniorer. Meldingen ble vedlagt protokollen

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 29.05.2007