Endringar i løyvingar o.a. i forsvarsbudsjettet for 2006

St.prp. nr. 19 (2006-2007), Innst. S. nr. 89 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 12.12.2006 Innst. S. nr. 89 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt Regjeringens forslag om endringer på statsbudsjettet for inneværende år (2006) vedrørende kapitler under Forsvarsdepartementet. Endringene er årvisse justeringer som skjer på slutten av budsjettåret.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2006