Vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder

St.prp. nr. 32 (2006-2007), Innst. S. nr. 183 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 26.04.2007 Innst. S. nr. 183 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt Regjeringens forslag om å opprette 15 nye nasjonale laksevassdrag og 8 nye nasjonale laksefjorder. Ordningen vil etter dette bestå av 52 nasjonale laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder, som er tilsvarende om lag tre fjerdedeler av Norges samlede villaksressurser. Stortinget har i tillegg vedtatt et nytt beskyttelsesregime for nasjonale laksefjorder.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2007

   Behandlet i Stortinget: 15.05.2007