Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 183 (2006-2007)
  • Kildedok: St.prp. nr. 32 (2006-2007)
  • Dato: 26.04.2007
  • Utgiver: Energi- og miljøkomiteen
  • Sidetall: 16

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 26. april 2007

Gunnar Kvassheim

leder

Torny Pedersen

ordfører