Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim og Borghild Tenden om gjennomgang av personvernet i samferdselssektoren

Dokument nr. 8:9 (2006-2007), Innst. S. nr. 122 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Lars Sponheim Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 13.02.2007 Innst. S. nr. 122 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har besluttet at forslaget vedlegges protokollen. Dette innebærer at det ikke er tatt standpunkt til realiteten i representantforslaget fra Venstre om en gjennomgang av personvernet i samferdselssektoren nå. Stortinget har til behandling stortingsmeldingen "Eit informasjonssamfunn for alle", og i meldingen er det foreslått å oppnevne en personvernkommisjon. Det vises således til ytterligere drøftelser omkring personvern i samferdselssektoren ved behandlingen av denne meldingen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.02.2007

   Behandlet i Stortinget: 22.02.2007