Representantlovforslag fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum, Lars Sponheim og Trine Skei Grande om lov om endring i lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

Dokument nr. 8:10 (2006-2007), Innst. O. nr. 49 (2006-2007)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Lars Sponheim, Odd Einar Dørum, Trine Skei Grande Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 20.03.2007 Innst. O. nr. 49 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har drøftet et forslag fra representanter fra Venstre om endring av personopplysningsloven vedrørende kommunalt tilsyn og behandling av personopplysninger. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Odelstinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.2007

   Behandlet i Odelstinget: 25.05.2007