Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Åse Gunhild Woie Duesund, Line Henriette Holten Hjemdal og May-Helen Molvær Grimstad om lovfestet rett til rehabilitering

Dokument nr. 8:16 (2006-2007), Innst. S. nr. 110 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åse Gunhild Woie Duesund, Laila Dåvøy, Line Henriette Holten, May-Helen Molvær Grimstad Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 01.02.2007 Innst. S. nr. 110 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet forkastet et forslag fra Kristelig Folkeparti om lovfestet rett til rehabilitering. Begrunnelsen er at retten til rehabilitering allerede er ivaretatt i lovverket.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.02.2007

   Behandlet i Stortinget: 15.02.2007