Representantforslag fra stortingsrepresentantene May-Helen Molvær Grimstad, Ola T. Lånke og Line Henriette Holten Hjemdal om tydeliggjøring av forsyningssikkerheten og gi staten rett og plikt til ny kraftproduksjon

Dokument nr. 8:21 (2006-2007), Innst. S. nr. 133 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Line Henriette Holten, May-Helen Molvær Grimstad, Ola T. Lånke Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 22.02.2007 Innst. S. nr. 133 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å vedlegge protokollen et forslag fra Kristelig Folkeparti om å be Regjeringen forslå endring i energiloven, som skal tydeliggjøre ansvaret for forsyningssikkerheten og som skal gi staten rett og plikt til ny kraftproduksjon.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.2007

   Behandlet i Stortinget: 06.03.2007