Lov om samvirkeforetak (samvirkelova)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 08.05.2007 Innst. O. nr. 59 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt lov om samvirkeforetak. Formålet med loven er å regulere samvirkeforetak på en god måte og ta vare på egenarten til samvirkeformen. Samvirkeformen har flere særtrekk når det gjelder formål, medlemsdeltakelse, økonomiforhold og verdigrunnlag.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2007

   Behandlet i Odelstinget: 31.05.2007

   Behandlet i Lagtinget: 07.06.2007