Innstilling fra justiskomiteen om lov om samvirkeforetak (samvirkelova)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i justiskomiteen, den 8. mai 2007

Anne Marit Bjørnflaten Tone Merete Sønsterud
leder ordfører