Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om endringer i forbrukerkjøpsloven mv.

Ot.prp. nr. 23 (2006-2007), Innst. O. nr. 58 (2006-2007), beslutning. O. nr. 75 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementetSaken er behandlet i justiskomiteenUtkast til innstilling er forelagt for familie- og kulturkomiteen til uttalelseInnstilling avgitt 08.05.2007Innst. O. nr. 58 (2006-2007)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Odelstinget har vedtatt enkelte endringer i forbrukerkjøpsloven. Endringene omfatter bl.a. en ny bestemmelse om garantier. Videre foretas det endringer i kredittkjøpsloven og finansavtaleloven som innebærer utvidet opplysningsplikt ved markedsføring av kreditt. Endelig foretas det en endring i stiftelsesloven som innebærer at Stiftelsestilsynet på visse vilkår kan unnlate å kunngjøre eller begrense kunngjøringen av vedtak om opphevelse av stiftelser.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 08.05.2007

  Behandlet i Odelstinget: 25.05.2007

  Behandlet i Lagtinget: 31.05.2007