Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Arild Ellingsen, Ketil Solvik-Olsen, Per Sandberg, Øyvind Vaksdal og Solveig Horne om å klargjøre at foreldelse ikke skal kunne påberopes av statlige myndigheter i saker der staten selv kan mistenkes for å ha bidratt til å holde vesentlige opplysninger tilbake

Dokument nr. 8:35 (2006-2007), Innst. S. nr. 186 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Arild Ellingsen, Ketil Solvik-Olsen, Øyvind Vaksdal, Per Sandberg, Solveig Horne Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FRP) Innstilling avgitt 08.05.2007 Innst. S. nr. 186 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet vedrørende påberoping av foreldelse i "Nordsjødykker-saken" samt endring av foreldelsesloven slik at foreldelse ikke kan påberopes av staten i saker der staten selv kan mistenkes for å ha forsøkt å skjule sine handlinger. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 25.05.2007