Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Engeset, Kari Lise Holmberg, Bent Høie og Jan Tore Sanner om tiltak for å sikre nødvendig arbeidsinnvandring og dermed bedre tilgangen på arbeidskraft

Dokument nr. 8:32 (2006-2007), Innst. S. nr. 252 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Jan Tore Sanner, Kari Lise Holmberg, Martin Engeset Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 05.06.2007 Innst. S. nr. 252 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet en rekke forslag som representanter for Høyre har fremmet for å sikre nødvendig arbeidsinnvnadring og dermed gi større tilgang på arbeidskraft. Stortingets flertall forkastet forslagene, blant annet med den begrunnelse at det i forbindelse med en kommende stortingsmelding om arbeidsinnvandring vil kunne forteas en helhetlig gjennomgang av regelverket vedrørende utenlandsk arbeidskarft.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2007