Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller

St.meld. nr. 20 (2006-2007), Innst. S. nr. 240 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2007 Innst. S. nr. 240 (2006-2007)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Stortinget har debattert en nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller på bakgrunn av St.med. nr. 20 (2006-2007). Merknader i Innst. S. nr. 240 (2006-2007) fra en samlet komité eller fra partier som utgjør et flertall i Stortinget, gir føringer for den framtidige politikken på dette området. Det ble vedtatt at St.meld. nr. 20 (2006-2007) skal vedlegges protokollen.

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

      Vedtak og henstillinger

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 31.05.2007

      Behandlet i Stortinget: 06.06.2007