Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av rammeprogrammet til EU for forbrukarpolitikk (2007-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forlagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 07.06.2007 Innst. S. nr. 265 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et enstemmig Storting har samtykket i at Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av rammeprogrammet til EU for forbrukerpolitikk for 2007-2013. Dette rammeprogrammet er en videreføring av programmet for perioden 2003-2006

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2007