Rammeauke for garantiordninga for byggjelån under Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK)

St.prp. nr. 43 (2006-2007), Innst. S. nr. 153 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 29.03.2007 Innst. S. nr. 153 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å øke rammen for garantiordningen for byggelån for skipsindustrien under GIEK til 5 mrd. kroner. Ordningen skal drives i balanse på lang sikt. Nærings- og handelsdepartementet kan gi utfyllende retningslinjer for gjennomføringen av dette vedtaket.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2007

   Behandlet i Stortinget: 26.04.2007