Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Andersen, Øyvind Korsberg, Tord Lien og Ketil Solvik-Olsen om å overlate forvaltningen av motorferdselsloven til kommunene

Dokument nr. 8:45 (2006-2007), Innst. S. nr. 207 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ketil Solvik-Olsen, Øyvind Korsberg, Tord Lien, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 16.05.2007 Innst. S. nr. 207 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslag fra Fremskrittspartiet om å be Regjeringen fremme sak for Stortinget om å gi kommunene adgang til å forvalte lov om motorferdsel i kommunene fikk ikke tilslutning, og saken ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2007