Representantforslag fra stortingsrepresentantene Peter Skovholt Gitmark, Børge Brende, Elisabeth Aspaker og Gunnar Gundersen om å gjøre det økonomisk lønnsomt å kjøpe flexifuelbiler

Dokument nr. 8:42 (2006-2007), Innst. S. nr. 255 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børge Brende, Elisabeth Vik Aspaker, Gunnar Gundersen, Peter Skovholt Gitmark Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 06.06.2007 Innst. S. nr. 255 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å vedlegge protokollen et forslag fra Høyre om å gjøre det økonomisk lønnsomt å kjøpe flexifuelbiler. Dette betyr at Stortinget ikke realitetsbehandler forslaget, uten at forslaget som sådan forkastes. Det vises i denne sammenheng til Stortingets behandling av Revidert nasjonalbudsjett 2007 der forslaget drøftes nærmere.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2007