Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Robert Eriksson og Gjermund Hagesæter om at arbeidstakere over 67 år får utbetalt full opptjent pensjon uavhengig av hvor mye de har i arbeidsinntekt

Dokument nr. 8:47 (2006-2007), Innst. S. nr. 201 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gjermund Hagesæter, Kenneth Svendsen, Robert Eriksson Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 15.05.2007 Innst. S. nr. 201 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslaget fra Fremskrittspartiet ble behandlet sammen med St. meld. nr. 6 (2006-2007) Seniorane - en viktig ressurs i norsk næringsliv, jf. Innst. S. nr. 200 (2006-2007). Saken ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 29.05.2007