Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Harald T. Nesvik, Kenneth Svendsen og Arne Sortevik om å igangsette prøveprosjekt med gratis riksveiferger på én strekning i hvert av fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal samt Nordland

Dokument nr. 8:54 (2006-2007), Innst. S. nr. 216 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Harald T. Nesvik, Kenneth Svendsen Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 29.05.2007 Innst. S. nr. 216 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra Fremskrittspartiet om igangsetting av prøveprosjekt med gratis riksvegferjer på én strekning i fem ulike fylker. Stortinget, med unntak av medlemmene fra Fremskrittspartiet, fant ikke å kunne ta stilling til forslaget nå, bl.a. med henvisning til at samferdselsministeren vil komme tilbake til spørsmål om gratis ferje i budsjettproposisjonen for 2008.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2007