Sammenslåing av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet

St.prp. nr. 60 (2006-2007), Innst. S. nr. 243 (2006-2007) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 04.06.2007 Innst. S. nr. 243 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt sammenslåing av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet. - StatoilHydro ASA vil være et norskbasert olje- og gasselskap med betydelig internasjonal virksomhet. Selskapets formål vil være å drive undersøkelse etter og utvinning, transport, foredling og markedsføring av petroleum og avledede produkter samt annen virksomhet. - Virksomheten i Norge vil fremdeles være det viktigste området for det sammenslåtte selskapet. Av selskapets påviste reserver vil 68 pst. være på norsk sokkel. - Stavanger skal være forretningskontor/ hovedkontor og det geografiske tyngdepunktet for selskapet. En rekke forslag fremsatt av opposisjonen samlet ved Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, fikk ikke flertall. Forslagene var ment å skulle stille betingelser for fusjonen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2007