En fremtidsrettet jordbrukspolitikk

Dokument nr. 8:79 (2006-2007), Innst. S. nr. 25 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Gundersen, Ivar Kristiansen, Petter Løvik, Torbjørn Hansen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 15.11.2007 Innst. S. nr. 25 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Venstre har besluttet å gå imot et forslag fra Høyre om å be Regjeringen legge fram en egen stortingsmelding om jordbrukspolitikk innen våren 2008.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 22.11.2007