Utelate utmarksverdier av elgjakt fra formuesberegning innenfor områder med etablert ulverevir og høy rovviltbelastning

Dokument nr. 8:90 (2006-2007), Innst. S. nr. 80 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børge Brende, Jan Tore Sanner, Svein Flåtten Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 06.12.2007 Innst. S. nr. 80 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre om å utelate utmarksverdier av elgjakt fra formuesberegningen innenfor områder med etablert ulverevir og høy rovviltbeskatning. Etter at det under behandling av saken i finanskomiteen ble klarlagt at forslagsstillernes forslag er korrekt fortolkning av eksisterende skatteregler og at skattemyndighetene må endre sin forståelse av regelverket, ble forslaget vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2007