Tiltak for å gjøre adopsjonsprosessen enklere

Dokument nr. 8:93 (2006-2007), Innst. S. nr. 128 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Kvassheim, Gunvald Ludvigsen, Trine Skei Grande Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 05.02.2008 Innst. S. nr. 128 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra Venstre om tiltak for å gjøre adopsjonsprosessen enklere er av et enstemmig Storting vedtatt vedlagt protokollen. Innstillingen inneholder drøftelse av flere problemstillinger tilknyttet adopsjon, samt en rekke mindretallsforslag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 12.02.2008