Utredning og innføring av Internettbasert tjenesteportal til bruk ved kjøp av plasser i barneverntiltak

Dokument nr. 8:98 (2006-2007), Innst. S. nr. 103 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Elisabeth Vik Aspaker, Olemic Thommessen, Svein Flåtten, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 11.12.2007 Innst. S. nr. 103 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra Høyre om opprettelse av en internettbasert tjenesteportal med det formål å gi oversikt og et sammenligningsgrunnlag mellom tilbudene innen barnevernet ble ikke vedtatt. Forslaget ble støttet av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 17.01.2008