En nasjonal tiltakspakke for å bekjempe uro og disiplinproblemer i den norske skolen

Dokument nr. 8:113 (2006-2007), Innst. S. nr. 135 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Åse Michaelsen, Jon Jæger Gåsvatn Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 07.02.2008 Innst. S. nr. 135 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om en nasjonal tiltakspakke for å bekjempe uro og disiplinproblemer i skolen. Forslaget ble vedlagt protokollen,

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 12.02.2008