Endringer i statsbudsjettet for 2007

St.prp. nr. 20 (2007-2008), Innst. S. nr. 98 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 11.12.2007 Innst. S. nr. 98 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i budsjettet for Barne- og likestillingsdepartementet for 2007. Vedtaket var enstemmig og i samsvar med Regjeringens forslag i St. prp. nr. 20 (2007-2008).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2007