Endringer i statsbudsjettet for 2007

St.prp. nr. 6 (2007-2008), unntatt. kap. 1550, Innst. S. nr. 81 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2007 Innst. S. nr. 81 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å redusere bevilgningene under diverse utgiftskapitler med om lag 981 mill. kroner og under enkelte inntekskapitler med om lag 112 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2007