Endringer i opplæringslova

Ot.prp. nr. 2 (2007-2008), Innst. O. nr. 14 (2007-2008), beslutning. O. nr. 4 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 22.11.2007 Innst. O. nr. 14 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt å lovfeste fordeling mellom fylkeskommunener av kostnader forbundet med opplæring av beboere i barnevernsinstitusjoner. Den fylkeskommunen som institusjonen ligger i, og som har ansvaret for opplæringen, har rett til å få refundert opplæringskostnader fra den fylkeskommunen der barnet eller den unge var bosatt da det ble gjort vedtak om plassering. Satser for dette fastsettes av departementet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2007

   Behandlet i Odelstinget: 29.11.2007

   Behandlet i Lagtinget: 06.12.2007