Kvoter for klimagassutslipp

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 13.12.2007 Innst. S. nr. 107 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 146/2007 av 26. oktober 2007 - om innlemmelse av en ordning for handel med kvoter for klimagassutslipp (kvotedirektivet), samt tilhørende rettsakter i EØS-avtalen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2007