Minstegrense for reasfaltering

Dokument nr. 8:2 (2007-2008), Innst. S. nr. 60 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Trond Helleland, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 29.11.2007 Innst. S. nr. 60 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Høyre om at Regjeringen bes utrede og legge fram et forslag til en minstegrense for reasfaltering i løpet av høsten/våren 2008. Forslaget fikk ikke flertall. Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistik Venstreparti, pekte imidlertid i innstillingen til Stortinget på at Statens vegvesen gjennomfører for tida en revisjon av vedlikeholdsstandardene, og at en slik ny standard vil foreligge tidleg i 2009.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2007