Raskere helsehjelp og redusere sykefravær

Dokument nr. 8:3 (2007-2008), Innst. S. nr. 160 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inge Lønning, Martin Engeset, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 04.03.2008 Innst. S. nr. 160 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre om tiltak for å sikre raskere helsehjelp og redusere sykefravær. Forslaget fikk bare støtte fra Fremskrittspartiet og ble dermed ikke vedtatt. Med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre ble det vedtatt at forslaget skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.03.2008

   Behandlet i Stortinget: 07.03.2008