Bedre forebyggende tiltak overfor barn og unge

Dokument nr. 8:4 (2007-2008), Innst. S. nr. 65 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Elisabeth Vik Aspaker, Jan Tore Sanner, Kari Lise Holmberg, Peter Skovholt Gitmark Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 04.12.2007 Innst. S. nr. 65 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter for Høyre om bedre forebyggende tiltak, tidligere og tydeligere reaksjon overfor barn og unge som er i risikosonen for å utvikle en kriminell løpebane.Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Storitnget, og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2007