Redusere avgang til uføretrygd

Dokument nr. 8:7 (2007-2008), Innst. S. nr. 140 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Martin Engeset, Peter Skovholt Gitmark, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 12.02.2008 Innst. S. nr. 140 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre om å redusere avgang til uføretrygd gjennom satsing på tiltak for arbeid og livsmestring. Forslaget fikk ikke tilslutning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 26.02.2008