Bedre situasjonen for vanskeligstilte gravide

Dokument nr. 8:11 (2007-2008), Innst. S. nr. 156 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjell Ingolf Ropstad, Laila Dåvøy, May-Helen Molvær Grimstad Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 28.02.2008 Innst. S. nr. 156 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet flere forslag fra Kristelig Folkeparti om å bedre situasjonen for vanskeligstilte gravide gjennom økt tilgang på informasjon, mer veiledning og bedre økonomiske støtteordninger. Forslagene fikk vekslende støtte fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre, men ingen av dem samlet tilstrekkelig støtte til å bli vedtatt. Med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ble det vedtatt at representantforslaget skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 07.03.2008