Bedre rammevilkår for studenter som får barn i studietiden

Dokument nr. 8:12 (2007-2008), Innst. S. nr. 118 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagrun Eriksen, May-Helen Molvær Grimstad Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 29.01.2008 Innst. S. nr. 118 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å be Regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang av de ulike regelverkene for studenter som får barn i studietiden, slik som trygdelovgivning, studiestøtteordningen, samskipnadens regelverk, Statens lånekasse for utdanning mv., og se på hvordan disse kan fungere optimalt og i samsvar med hverandre. Vedtaket var enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.01.2008

   Behandlet i Stortinget: 14.02.2008