Bedring av skattyters stilling i tvistesaker, gjeldsproblemer

Dokument nr. 8:16 (2007-2008), Innst. S. nr. 141 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gjermund Hagesæter, Kari Kjønaas Kjos, Karin S. Woldseth, Ulf Leirstein Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 14.02.2008 Innst. S. nr. 141 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Gjermund Hagesæter, Kari Kjønaas Kjos og Karin S. Woldseth fra Fremskrittspartiet om bedring av skattyters stilling i tvistesaker og bedring av situasjonen for mennesker med gjeldsproblemer. Forslaget fikk ikke tilslutning, men ble enstemmig vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 28.02.2008