Betinget fritak for arveavgift ved arv av familieeiendommer

Dokument nr. 8:21 (2007-2008), Innst. S. nr. 163 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Tore Sanner, Lars Sponheim Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) og (V) Innstilling avgitt 06.03.2008 Innst. S. nr. 163 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre og Venstre om betinget fritak for arveavgift ved arv av famlilieeiendommer. Forslaget fikk støtte fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre og ble dermed ikke vedtatt. Med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti ble det vedtatt at forslaget skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.2008

   Behandlet i Stortinget: 14.03.2008