Tiltak for å bekjempe juks og svindel og organisert kriminalitet i drosjenæringen

Dokument nr. 8:24 (2007-2008), Innst. S. nr. 123 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Odd Einar Dørum, Trine Skei Grande Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 07.02.2008 Innst. S. nr. 123 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Venstre om ulike tiltak for å bekjempe juks og svindel og organisert kriminalitet i drosjenæringen. Forslaget fikk kun tilslutning fra Venstre. Flertallet, Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, tok ikke stilling til forslagene bl.a. med henvising til at det er igangsatt et arbeid i samarbeid mellom flere departementer, for å styrke og samordne innsatsen mot lovbrudd i transportvirksomhet, herunder drosjenæringen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 04.03.2008