Forsvarsministerens redegjørelse om legedekning for norske styrker i Afghanistan

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra forsvarsministeren

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet