Energipolitisk handlingsplan

Dokument nr. 8:37 (2007-2008), Innst. S. nr. 209 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ketil Solvik-Olsen, Kåre Fostervold, Tord Lien, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 24.04.2008 Innst. S. nr. 209 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å be Regjeringen fremme en sak om en energipolitisk handlingsplan som omhandler forventet kraftforbruk og -produksjon i Norge, tilgangen på ulike energiteknologier og en helhetlig satsing på utvikling av nye energikilder - fikk ikke tilslutning fra Regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 08.05.2008