Gjennomgang av regelverket for ervervsmesssig vaktvirksomhet

Dokument nr. 8:40 (2007-2008), Innst. S. nr. 185 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Kvassheim, Lars Sponheim, Odd Einar Dørum, Trine Skei Grande Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 08.04.2008 Innst. S. nr. 185 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Venstre om en gjennomgang av regelverket for ervervsmessig vaktvirksomhet. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 06.05.2008